Styret

Styret i Stavanger Modellbilklubb består av følgende:

 

Formann – Ole Jacob Bryne

Nestformann – Kjetil Skeie

Styremedlem – Merete Nedrebø

Styremedlem – Roger Vestvik

Styremedlem – Kristoffer Von Holzmann

 

Varamedlem – Anders Johansson

 

Valgkomiteleder: Espen Austrått

Komitemedlem: Dan Brunes

Komitemedlem – Andreas Grepstad

Varamedlem – Cathrine Vidnes

 

Revisor – Henning Eide

Revisor – Svein Anfinnsen