Styret

Styret i Stavanger Modellbilklubb består av følgende:

Formann – Ole Jacob Bryne

Nestformann – Kjetil Skeie

Styremedlem – Merete Nedrebø

Styremedlem – Roger Vestvik

Styremedlem – Kristoffer Von Holzmann